กิจกรรม : โครงการธรรมะกับเยาวชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

รายละเอียด :
    

 โครงการธรรมะกับเยาวชน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  ได้ดำเนินโครงการเมื่อวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ณ  วัดวิเวการาม  หมู่ที่ ๑  ตำบลทุ่งเตา  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ  ๔๙  คน  คณะทำงานอีก  ๘  คน  ทั้งนี้  เป็นการเสริมสร้างและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี  มีคุณภาพ  เป็นการปลูกฝังคุณธรรม  ศีลธรรมให้แก่เด็กที่ยังเล็กๆ  ให้สามารถออกไปสู่โลกภายนอกไม่เป็นปัญหาหรือภาระของสังคมต่อไป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562    อ่าน 39 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**