ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง เป็นรถปรับอากาศชั้นหนึ่ง 8 ล้อ 2 ชั้น ภายในรถมีเครื่องเล่น CD,VCD มีห้องน้ำไว้บริการ พร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จัดให้มีประกันภัยหมู่ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จำนวน 2 คัน ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2552 (รวม 6 วัน) รายละเอียดตามแผนการเดินทาง กำหนดราคากลาง 180,000.- (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 1040 คน