ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเชี่ยวมุด หมู่ 5 เชี่อมต่อ หมู่ 8 ตำบลน้ำหัก
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก  ตำบลน้ำหัก   อำเภอคีรีรัฐนิคม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   มีความประสงค์สอบราคาจ้าง  รายละเอียดตามประกาศ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 295 คน