ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายน้ำผุด - แหลมยาง (ตอนสอง) หมู่ที่1 บ้านเหนือ ตำบลน้ำหัก อำเภอรัฐคีรีนิคม จัง
  รายละเอียด :

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการ ถนนสายหลักหมู่บ้าน  หมู่ที่11 บ้านวังถ้ำ ตำบลน้ำหัก อำเภอรัฐคีรีนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 80 คน