ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางสุนีย์ - บ้านนายสุวิชญ์ หมู่ที่ 6 บ้านบางกัน ตำบลน้ำหัก
  รายละเอียด :

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก  ได้ว่าจ้างหจก.รุ่งทรัพย์การโยธา  ดำเนินการก่อสร้างถนน  บัดนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างในวันที่  14  ธค   60   ประธานกรรมการนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน  คสล.สายบ้านนางสุนีย์ - บ้านนายสุวิชญ์  หมู่ที่  6  บ้านบางกัน  ตำบลน้ำหัก   ในวันที่  19   ธันวาคม   2560

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 67 คน