ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 หลักเกณฑ์ประกวดกระทง และนางนพมาศ งานสืบสานประเพณีลอยกระทง 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 พ.ย. 2562
2 รับสมัครเข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 พ.ย. 2562
3 ประกาศผลสอบการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
31 ต.ค. 2562
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
54
25 ต.ค. 2562
5 ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
21
25 ต.ค. 2562
6 ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
07 ต.ค. 2562
7 บัญชีสรุปคะแนนการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
05 ก.ย. 2562
8 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
41
05 ก.ย. 2562
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
29 ส.ค. 2562
10 ประกาศการรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
20 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17