ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
04 ต.ค. 2562
2 ประกาศก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลักหมู่บ้าน (วังถ้ำ - แหลมยาง) หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
126
04 ม.ค. 2561
3 ประกาศก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังสวาด หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
97
03 ม.ค. 2561
4 ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
13 ก.ค. 2560
5 ประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ดาวน์โหลดเอกสาร
106
06 มิ.ย. 2560
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายน้ำผุด - แหลมยาง (ตอนสอง) หมู่ที่1 บ้านเหนือ ตำบลน้ำหัก อำเภอรัฐคีรีนิคม จัง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
17 มี.ค. 2560
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายน้ำผุด - แหลมยาง (ตอนสอง) หมู่ที่1 บ้านเหนือ ตำบลน้ำหัก อำเภอรัฐคีรีนิคม จัง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
17 มี.ค. 2560
8 ประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ประเภทงานทาง 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
14 มี.ค. 2560
9 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางสุนีย์ - บ้านนายสุวิชญ์ หมู่ที่ 6 บ้านบางกัน ตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
63
14 ธ.ค. 2559
10 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
13 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10