ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
06 ม.ค. 2563
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
04 ต.ค. 2562
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ถนน คสล.สายหนองเหม้า ม.6 บางกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
59
27 ก.ย. 2562
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประปา หมู่ที่ 8 บ้านคลองตุย ตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
57
03 ก.ย. 2562
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเหม้า ม.6 ตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
51
03 ก.ย. 2562
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายณรินทร์ นาคคง - นางสาวนิภาพร หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
03 ก.ย. 2562
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายณรินทร์ นาคคง - นางสาวนิภาพร หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
03 ก.ย. 2562
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านคลองตุย หมู่ 5-8 เชื่อมต่อ ม.12 ท่าขนอน ดาวน์โหลดเอกสาร
56
03 ก.ย. 2562
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.9 สายบางแห้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
15 ม.ค. 2562
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
07 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11