ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน สายหลักหมู่บ้าน (ตอนที่ ๒) หมู่ 9 หินลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
42
28 พ.ย. 2561
12 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยต้นแคร์ หมู่ 1,4 ตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
35
11 เม.ย. 2561
13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบางกาบ หมู่ 5
45
11 เม.ย. 2561
14 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหลัก หมู่ 9 บ้านหินลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
47
11 เม.ย. 2561
15 ประกาศก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลักหมู่บ้าน (วังถ้ำ - แหลมยาง) หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
145
04 ม.ค. 2561
16 ประกาศก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังสวาด หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
117
03 ม.ค. 2561
17 ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
13 ก.ค. 2560
18 ประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ดาวน์โหลดเอกสาร
121
06 มิ.ย. 2560
19 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายน้ำผุด - แหลมยาง (ตอนสอง) หมู่ที่1 บ้านเหนือ ตำบลน้ำหัก อำเภอรัฐคีรีนิคม จัง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
17 มี.ค. 2560
20 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายน้ำผุด - แหลมยาง (ตอนสอง) หมู่ที่1 บ้านเหนือ ตำบลน้ำหัก อำเภอรัฐคีรีนิคม จัง ดาวน์โหลดเอกสาร
88
17 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11