ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ประเภทงานทาง 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
14 มี.ค. 2560
22 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางสุนีย์ - บ้านนายสุวิชญ์ หมู่ที่ 6 บ้านบางกัน ตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
76
14 ธ.ค. 2559
23 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
13 ต.ค. 2559
24 ผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางสุนีย์ - บ้านนายสุวิชญ์ หมู่ที่ 6 บ้านปากกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
62
08 ส.ค. 2559
25 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางสุนีย์- บ้านนายสุวิชญ์ หมูที่ 6 บ้านบางกัน ตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
59
28 ก.ค. 2559
26 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 15 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
04 ก.ค. 2559
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
64
28 มี.ค. 2559
28 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
135
31 ส.ค. 2558
29 ประกาศสอบราคาจ้างก่อ​สร้างถนนคอนกรีตเสริม​เหล็ก หมู่ 5 (ซอยเชี่ยวมุด ) ดาวน์โหลดเอกสาร
190
23 เม.ย. 2558
30 ประกาศสอบราคาครั้งที่ 2 โครงการขุดบาดาล ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
03 เม.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11