ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ยกเลิกผลสอบราคาหมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
02 เม.ย. 2558
32 ผลสอบราคาหมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
02 เม.ย. 2558
33 ผลสอบราคาหมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
02 เม.ย. 2558
34 ผลสอบราคาหมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
02 เม.ย. 2558
35 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาทรงแชมเปญ จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
167
27 มี.ค. 2558
36 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังถ้ำ หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
154
23 ก.พ. 2558
37 เอกสารสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
141
15 ธ.ค. 2557
38 ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
78
12 ธ.ค. 2557
39 สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
149
04 ธ.ค. 2557
40 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางลาดชัน หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
61
11 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11