ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางลาดชัน หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
225
26 ส.ค. 2557
42 ประกาศสอบราคาจ้างซื้อวัสดุการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
04 ส.ค. 2557
43 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟ และโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ดาวน์โหลดเอกสาร
185
04 ส.ค. 2557
44 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
75
31 ก.ค. 2557
45 ประกาศสอบราคาจ้างซื้อวัสดุการเรียนการสอน จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
170
15 ก.ค. 2557
46 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
222
09 ก.ค. 2557
47 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำหัก ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
01 ก.ค. 2557
48 ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาทรงแชมเปญ พร้อมวางท่าเมน หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
78
02 พ.ค. 2557
49 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
249
23 เม.ย. 2557
50 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาทรงแชมเปญพร้อมขุดวางท่อประปา หมู่ที่่ 7 ตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
69
14 มี.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11