ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาทรงแชมเปญพร้อมขุดวางท่องเมนประปา หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
271
24 ก.พ. 2557
52 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายบางกาบ - แหลมยาง หมู่ที่ 5,8,6,10,11 ตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
197
17 ก.พ. 2557
53 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายบางกาบ - แหลมยาง หมู่ที่ 5,8,6,10,11 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
20 ม.ค. 2557
54 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเชี่ยวมุด หมู่ 5 เชี่อมต่อ หมู่ 8 ตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
299
15 ส.ค. 2556
55 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนดินหินผุ สายบางแห้ง หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
321
24 มิ.ย. 2556
56 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนดินหินผุ สายขึ้นหน่วยอนุรักษ์ฯ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
287
24 มิ.ย. 2556
57 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านวังสวาด หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
367
24 มิ.ย. 2556
58 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายเขาชงโค หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
285
03 มิ.ย. 2556
59 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโจ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
277
03 มิ.ย. 2556
60 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนดินลูกรัง สายบ่อน้ำผุด - ควนภักดี หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
286
03 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11