ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายหนองเหม้าหมู่ที่ 6 - ถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
235
15 มี.ค. 2556
72 สอบราคาจ้างโครงการเรียงหินใหญ่คละขนาด 0.15 -0.30 ซม พร้อมปิดคอนกรีตทับหน้ากั้นแนวถนนดิน หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
341
15 มี.ค. 2556
73 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมรั้วหน้าอบต.น้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
386
06 ก.ค. 2555
74 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายเชี่ยวมุดหมู่ที่ 5 เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
324
23 เม.ย. 2555
75 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบถังเหล็กรูปทรงเชมเปญ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
293
23 เม.ย. 2555
76 สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนพร้อมระบบติดตั้งระบบแรงดันน้ำ หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
277
23 เม.ย. 2555
77 สอบราคาซื้อรถกู้ชีพกู้ภัย พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
467
12 ก.ย. 2554
78 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในตำบล จำนวน 11 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
402
24 ส.ค. 2554
79 สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
338
03 ส.ค. 2554
80 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
504
02 ส.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11