ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
375
01 ก.ค. 2554
82 ประกาศโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 6 ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
390
01 ก.พ. 2554
83 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ดาวน์โหลดเอกสาร
439
18 พ.ย. 2553
84 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
431
15 ก.ย. 2553
85 สอบราคาจ้าง ประเภทงานก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
403
13 ก.ย. 2553
86 สอบราคาจ้าง ประเภทก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
355
14 ก.ค. 2553
87 สอบราคาจ้าง ประเภทก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก หมู่ 4 ตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
287
14 ก.ค. 2553
88 สอบราคาจ้าง ประเภทก่อสร้างปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก บ้านหินลาด หมู่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
323
14 ก.ค. 2553
89 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
617
13 ม.ค. 2553
90 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
351
05 ม.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11