ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังถ้ำ -แหลมยาง หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
99
04 ม.ค. 2561
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังสวาด หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
91
03 ม.ค. 2561
3 ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายในหมู่บ้าน หมุ่ที่ 7บ้านวังสวาด ตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
146
06 มิ.ย. 2560
4 ราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขตอภัยทานวังครก หมู่ที่ 2 บ้านปากพาย ตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
94
06 มิ.ย. 2560
5 ราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนายมานพ สุดสิน-บ้านนางเจิม ศรีใย หมู่ที่ 4 บ้านมาดปัก ตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
70
06 มิ.ย. 2560
6 ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสุรินทร์ หมู่ที่ 5 บ้านบางกาบ ตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
59
06 มิ.ย. 2560
7 ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยตันโดน หมู่ที่ 8 บ้านคลองตุย ตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
62
06 มิ.ย. 2560
8 ราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
06 มิ.ย. 2560
9 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางสุนีย์ - บ้านนายสุวิชญ์ หมู่ที่ 6 บ้านบางกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
79
04 ก.ค. 2559
10 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหินลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
64
04 ก.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2